Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng

- Địa điểm trụ sở nhà trường: Thôn Thống nhất, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 059 3646368.

- Quá trình thành lập và phát triển:

Trường THPT Tôn Đức Thắng Đức Cơ được thành lập theo quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012, trên cơ sở tách ra từ trường THPT Lê Hoàn. Năm học 2016 - 2017 là năm học thứ năm nhà trường đi vào giảng dạy.

- Những đặc điểm chính của đơn vị:

Nhà trường đóng chân trên địa bàn xã Ia Din, xa trung tâm Huyện, có điều kiện phát triển kinh tế văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục còn những hạn chế nhất định. Tuy nhiên nhờ điều kiện giao thông khá thuận lợi và những chuyển biến về phát triển kinh tế trong những năm gần đây, đặc biệt là việc thành lập của nhà trường trên địa bàn đã tạo ra động lực mới, tạo điều kiện thuận lợi cho con em tại địa phương trong việc học tập bậc trung học phổ thông, góp phần to lớn cho việc phát triển chung của sự nghiệp giáo dục tại địa phương trong tương lai.

Nhà trường có diện tích 2,4 ha. Hiện tai cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn đang từng bước được xây dựng và phát triển. Nhà trường luôn nhận được sự đầu tư của Tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhà trong xây dựng thêm các hạng mục: nhà công vụ Giáo viên; Khu nhà thực hành thí nghiệm, nhà bảo vệ và mở rộng 8002 sân bê tông, xây dựng hệ thống bờ kè sân trường; đang thi công khu nhà làm việc – thư viện, nhà học đa năng và tăng cường trang thiết bị dạy học đảm bảo cho các hoạt động phục vụ dạy và học.

Cơ cấu tổ chức nhà trường gồm có: 03 bộ phận là: Chuyên môn, Thi đua nề nếp - An ninh học đường và bộ phận CSVC-TBDH; 03 Tổ chuyên môn là: Tổ Tự nhiên, Tổ Xã hội và Tổ Văn phòng. Tổng số CBGV của trường hiện tại có 28 người với 02 CBQL, 20 giáo viên, 06 nhân viên; trong đó 100% CBQL, GV có trình độ Đại học trở lên (04 thạc sĩ). Trong 06 nhân viên có 01 trình độ Đại học, 02 Cao đẳng.

Chi bộ nhà trường được thành lập từ tháng 8 năm 2012 trực thuộc Huyện ủy Đức Cơ, hiện nay có 11 Đảng viên. Công đoàn cơ sở và Đoàn TNCS HCM nhà trường đã được thành lập vào tháng 8 năm 2012 và hoạt động theo đúng quy định.

Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao:Nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học đối với học sinh cư trú trên địa bàn xã IaDin; xã IaLang và xã IaKrêl, nằm dọc Quốc lộ 19. Trong năm học 2016 – 2017, Nhà trường có 09 lớp với 342 học sinh (tăng 38 học sinh so với cuối năm học 2015 - 2016)