Thông báo về việc dạy học trên truyền hình và dạy học trực tuyến

Ngày ban hành:
04/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo về việc thực hiện công khai năm 2017 với 03 nội dung:

(1). Công khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ

(2). Công khai các khoản thu, CSVC, tài chính

(3). Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo.

(Theo thông tư số 09/2009/TT-BGD ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Ngày ban hành:
07/05/2018
Ngày hiệu lực:
07/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website