Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai (ngày 12/10)
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website