Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh (Bảng B), năm học 2022-2023